Svarge

svarga_b

Mūsų protėviai Svargai skyrė didelę šventą reikšmę. Šis simbolis niekada nebuvo naudojamas kasdieniame gyvenime ir atliekant standartines kasdienes užduotis. Nes Svarga nėra taško efektas (kaip, pavyzdžiui, Odolen žolė ar Ratiborets). Tai visa apimantis ženklas, kaip ir pati Svargo samprata – skirtingų matmenų erdvių rinkinys, esantis virš Midagrdo-Žemės erdvės. Todėl šį simbolį naudoti galėjo tik tie, kurie visiškai suvokė jo perkeltinę reikšmę (greičiausiai burtininkas ar kunigas), ir net tada tik išskirtiniu atveju.